Smaakt zacht water zout?

Antwoord: nee. De zoute smaak van natriumchloride, de chemische naam voor 'keukenzout', is afkomstig van de verbinding van natrium met chloride. Maar in onthard water stijgt alleen het natriumgehalte, en niet de hoeveelheid chloride. Je kan dus enkel spreken over 'natriumhoudend' [1] water. Onthard water heeft dus geen zoute smaak.

Een liter onthard water bevat een hoeveelheid natrium van om en bij de 100 à 150 mg. Dit is afhankelijk van de hardheid en het beginnend natriumgehalte van het inkomende water. Veel flessenwaters hebben een veelvoud hiervan. Vichy water bevat 1.700 mg per liter.

[1] "The impact of inorganic chemicals on water quality and health" (Bijlage 1st. Super. Sanita - 1993), bladzijden 336- 340.

Terug naar vragenoverzicht
is de e Minimax geïnstalleerd in